skriva_man
skriva header
Winston Churchill

Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.

14-04-2016

DBA is hot or not

Deregulering Beoordeling ArbeidsrelatieIn elk geval wordt de discussies hierover verhit gevoerd. Afgelopen week bezocht ik een bijeenkomst van de Belastingdienst en Kamer van Koophandel over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA). De opvolger van de VAR per 1 mei 2016. Altijd handig de informatie zo dicht mogelijk bij de bron te halen. En aangezien de Belastingdienst deze wet gaat uitvoeren… zat ik goed!

De hiaten tussen wet, papier en praktijk kwamen veelvuldig aan de orde. En juist het niet weten op welke wijze de Belastingdienst hiermee om zal gaan geeft veel onzekerheid bij ondernemers. Daar waar de Belastingdienst een situatie meet aan de wet, pakken de ondernemers de vragen uit de praktijk beet. Dat dit niet altijd met elkaar overeenkomt, is geen nieuws. Dat is wel de onzekerheid waarmee ondernemers de komende periode te dealen hebben.

En toch, de basis van het begrip dienstbetrekking is al jaren hetzelfde. Het document Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking stamt uit 2006, een document opgesteld door de Belastingdienst en het UWV. De kenmerken die in dit document centraal staan zijn Arbeid, gezag en loon. Dezelfde kenmerken die ook centraal staan bij DBA. Niets nieuws dus!

Nu weet ik wel dat deze 3 kenmerken kunnen zorgen voor onduidelijkheden en er heel wat rechtszaken over zijn gevoerd. Maar toch, ook nu met de DBA is dit niet veranderd.

Overigens las ik wel dat de beoordeling dienstbetrekking ook wordt herzien. Ik zie kansen!!! Hierover heb ik eigenlijk nog niet zoveel gehoord, maar als iemand meer informatie heeft, hoor ik het graag!

Ok, de VAR vervalt. En ja, de VAR was een ontzettend handig document, omdat je bij een VAR WUO vooraf duidelijkheid had en opdrachtgevers hiermee met een gerust gevoel zelfstandig ondernemers konden inzetten.

Het begrip dienstbetrekking is ook afgelopen jaren tijdens de VAR niet veranderd. Ook toen waren de eisen Arbeid, Gezag en Loon aan de orde. Maar omdat we de VAR hadden, maakten we ons daar geen zorgen meer over, als we het al snapten.

En omdat de Belastingdienst – in de basis - controleerde op de VAR en niet op de dienstbetrekking, was er geen probleem. De VAR was wel handig. Je kon de vragen én naar waarheid én richting VAR WUO invullen.

Mocht je dan toch niet helemaal aan de regels voor geen dienstbetrekking (arbeid, gezag, loon) voldoen…. Dan was het meestal geen probleem. Tenminste als je niet in één van de branches werkzaam was waar de Belastingdienst verscherpte controle uitvoerde en de VAR ‘ ineens’  niet houdbaar bleek.

Hoe gaat dát de komende periode? Hoe strikt is de controle? De modelovereenkomsten geven duidelijke richtlijnen en zijn branche specifiek. Het in praktijk ook werkelijk voldoen aan deze overeenkomsten is nog wel een klus. Een beetje afwijken mag, dat zeiden ook de heren van de Belastingdienst. Maar hoeveel dan? En wanneer wel en wanneer toch echt niet?

Hoe gaan, met name opdrachtgevers om met deze onzekerheid? Gaan zij massaal naar de bemiddelings- en tussenbureaus in de hoop dat deze bureaus dit goed hebben geregeld? Goede business voor de payroll bedrijven de komende periode?

O ja, wil je een individuele overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen dan kun je mailen naar alternatieveVAR@belastingdienst.nl . Stiekem houdt de Belastingdienst de VAR ook nog graag even in haar communicatie vast.

Handige tips die ik kreeg tijdens de bijeenkomst in het kader van de DBA:

  • Als je werkt met een modelcontract kun je volstaan met de vermelding van het nummer in je communicatie met je opdrachtgever/opdrachtnemer. Een handtekening is niet noodzakelijk. Je kunt er dus ook voor kiezen het nummer van het modelcontract standaard op te nemen in je overeenkomsten en/of algemene leveringsvoorwaarden.
  •  Het is niet verplicht te werken met een modelcontract. Als er – volgens de kenmerken arbeid, gezag, loon – geen sprake is van een dienstbetrekking is geen modelcontract nodig.
  •  Als de Belastingdienst beoordeelt dat er wel sprake is van een dienstbetrekking krijgt de opdrachtgever de aanslag loonheffing. Deze kan hij op de opdrachtnemer verhalen.

Meer info:

 Wil je reageren? Mail me! marleen@skriva-ondernemen.nl